Powiatowe
Centrum
Edukacji
w Pile

Market leading Manufacturer

The right candidate may exist, but talented people

Learn More

Historia

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile jest placówką publiczną znajdującą się przy ulicy Ceglanej 2 w Pile. Centrum prowadzi działalność oświatową od 1998 roku, powstało na bazie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile. W swoich 22 latach istnienia przechodziło wiele zmian organizacyjnych. W 2003 roku – powołano Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz nastąpiła zmiana nazwy na Centrum Edukacji Zawodowej, w 2004 roku – powołano Zawodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, w 2009 roku przejęto Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile z ul. W. Pola i nastąpiła zmiana nazwy na Powiatowe Centrum Edukacji w Pile.

Centrum jest jedyną w powiecie tego typu placówką, z której mogą korzystać szkoły powiatu i okolic. Jesteśmy znani od dobrej strony, nie tylko w powiecie pilskim, ale i w regionie, a nawet w kraju.

Aktualnie w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile wchodzą: Centrum Kształcenia Zawodowego w Pile, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile. Powiatowe Centrum Edukacji w Pile posiada zaplecze ogólnodydaktyczne i specjalistyczne, w skład których wchodzą:

Pracownie specjalistyczne

 • Pracownia rzemiosła artystycznego,
 • Pracownia obróbki cieplnej - kuźnia,
 • Pracownia przygotowania produkcji,
 • Pracownia spawania elektrycznego,
 • Pracownia spawania gazowego,
 • Pracownia technik ślusarskich,
 • Pracownia demontażu , weryfikacji i montażu pojazdów samochodowych,
 • Pracownia budowlana nr 2,
 • Pracownia technik ślusarskich i montażu,
 • Pracownia podstaw pneumatyki i hydrauliki,
 • Pracownia obróbki mechanicznej "PILAVET",
 • Pracownia obróbki ręcznej,
 • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • Pracownia techniczna,
 • Pracownia metrologii technicznej,
 • Pracownia informatyczna IT,
 • Pracownia praktycznych zastosowań informatyki,
 • Pracownia diagnostyki samochodowej,
 • Pracownia budowlana nr 1,
 • Pracownia urządzeń mechatronicznych nr 1,
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki,
 • Pracownia urządzeń mechatronicznych nr 2,

Sale lekcyjne

 • Pracownia dydaktyczna nr 1,
 • Pracownia dydaktyczna nr 2,
 • Pracownia dydaktyczna nr 3,

Biblioteka oraz Szkolny Ośrodek Kariery

Młodzież kształcąca się w PCE w Pile to uczniowie, których szkoły macierzyste to szkoły ponadpodstawowe Powiatu Pilskiego. Kształcimy również osoby dorosłe w bezpłatnych szkołach (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna: w zawodach technik bhp, technik administracji, technik informatyk) oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Również kilka razy w roku w naszej placówce odbywają się miesięczne kursy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, na które są kierowani uczniowie z Zasadniczych Szkół Zawodowych i Szkół Branżowych I stopnia z Powiatu Pilskiego.

W Centrum odbywają się również praktyki zawodowe uczniów w zawodzie technik mechanik. Prowadzimy kształcenie w 21 zawodach: cukiernik, drukarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik wiertnik, wędliniarz. Jesteśmy także Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w 10 zawodach i 24 kwalifikacjach jednoliterowych oraz 16 zawodach i 22 kwalifikacjach dwuliterowych.


E-dziennik dla rodziców i uczniów

(kliknij w logo poniżej)


Kadra

Dyrektor: mgr Piotr Danielewicz

Wicedyrektor: mgr inż. Roman Minocki


Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

 • mgr inż. Fornal Łukasz
 • mgr inż. Łukowski Robert
 • mgr inż. Myszka Krzysztof
 • inż. Ratuszyn Mateusz
 • mgr inż. Rogowski Leszek
 • mgr inż. Scharwerk Mariusz
 • mgr inż. Schulz Jerzy
 • mgr inż. Szubert Paweł
 • mgr inż. Wieczorek Natalia
 • inż. Zieliński Waldemar
 • mgr Jarczyński Dariusz
 • ------------------------
 • E-mail kontaktowy do nauczycieli PCE w Pile: nauczyciele@pcepila.pl

  Biblioteka:

 • mgr Magdalena Puk (biblioteka@pcepila.pl)
 • 24

  lata doświadczenia

  Organizacja roku szkolnego

  L.p.
  Opis
  Data
  01
  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  04.09.2023
  02
  Zimowa przerwa świąteczna
  23.12.2023 - 31.12.2023
  03
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zima, część pisemna)
  10.01.2024
  04
  Ferie zimowe
  12 - 25.02.2024
  05
  Wiosenna przerwa świąteczna
  28.03 - 02.04.2024
  06
  Egzamin maturalny - część pisemna
  07 - 24.05.2024
  07
  Egzamin maturalny - część ustna
  11 - 25.05.2024
  08
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja lato, część pisemna)
  07.06.2024
  09
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  21.06.2024
  10
  Ferie letnie
  22.06 - 31.08.2024

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 02 - 03.11.2023
 • Egzamin zawodowy pisemny w sesji zimowej - 10.01.2024
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 06.05.2024
 • Egzaminy pisemne maturalne - j. polski - 07.05.2024
 • Egzaminy pisemne maturalne - matematyka - 08.05.2024
 • Egzaminy pisemne maturalne - j. obcy nowożytny - 09.05.2024
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek po Bożym Ciele - do odrobienia) - 31.05.2024
 • Egzamin zawodowy pisemny w sesji letniej - 07.06.2024
 • Biblioteka

  Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek 7:30 - 16:00
 • Wtorek 7:30 - 12:30
 • Środa 7:30 - 11:30
 • Czwartek nieczynne
 • Piątek 7:30 - 16:00

 • Bibliotekarz: mgr Magdalena Puk

  Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek 7:30 - 16:00
 • Wtorek 7:30 - 12:30
 • Środa 7:30 - 11:30
 • Czwartek nieczynne
 • Piątek 7:30 - 16:00

 • Bibliotekarz: mgr Magdalena Puk

  Kółka zainteresowań

  Centrum organizuje dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla uczniów w formie kół zainteresowań. Udział w zajęciach jest dobrowolny, a lista uczestników otwarta.

  Zajęcia kół zainteresowań umożliwiają uczniom wielokierunkowe rozwijanie indywidualnych pasji i specyficznych uzdolnień oraz uczą właściwego spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i pożyteczny. W Placówce działa kilka kół zainteresowań. Dzięki takiej ofercie każdy uczeń może odkrywać w sobie nowe pokłady możliwości twórczych oraz realizować własne marzenia i hobby.

  W ramach kół zainteresowań prowadzone są zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, z przewagą tych drugich. Stanowią one nie tylko ciekawą formę rozrywki, ale są również pożyteczną ,,lekcją” z mechatroniki i mechaniki. Sprzyja to utrwalaniu oraz poszerzaniu wiedzy i umiejętności szkolnych.

  Serdecznie zapraszamy chętnych do wspólnego spędzania czasu!


  Kółko Mechatroniczne

  Opiekun: mgr inż. Krzysztof Myszka,
  inż. Mateusz Ratuszyn

  Koło Programowania PLC

  Opiekun: mgr inż. Robert Łukowski

  Kółko Miłośników Motoryzacji

  Opiekun: mgr Piotr Danielewicz,
  mgr inż. Mariusz Scharwerk

  Kółko mechatroniczne

  Koło Programowania PLC

  Kółko Miłośników Motoryzacji

  +